ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า VayoShops.com
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1. เข้าเว็บไซต์ VayoShops.com
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 2 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 3. คลิกหยิบใส่ตะกร้า
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 4 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 5. คลิกดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 6 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 7. คลิกสั่งซื้อ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 8 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 9.แจ้งชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 1 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 2. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4. ตรวจสอบความถูกต้อง
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 5 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 6. กรอกข้อมูลที่อยู่ออกใบกำกับภาษีและจัดส่งสินค้า
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 7 รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อสินค้า 8. เลือกวิธีการชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อสินค้า ข้อ 9 รายละเอียด
ขั้นตอนการชำระเงิน