Sale!

อันดับ1 กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80mm 65แกรม 1ลัง 50ม้วน

฿3,900.00 ฿1,669.00

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)
ระบบจะคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติ ( ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
1 2-4 5-9 10-19 20-39 40+
฿1,669.00 ฿1,650.00 ฿1,605.00 ฿1,548.82 ฿1,428.45 ฿1,498.00

รายละเอียด

โปรโมชั่น กระดาษความร้อน 80×80 ส่งฟรี

ทั่วประเทศ ( ยกเว้นเกาะและพื้นที่ห่างไกล )

50 ม้วน

ม้วนละ 31.1962
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

100 ม้วน

ม้วนละ 30.8411
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

250 ม้วน

ม้วนละ 30
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

500 ม้วน

ม้วนละ 28.9499
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1000 ม้วน

ม้วนละ 26.70
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2000 ม้วน

ม้วนละ 26.50
 • กระดาษความร้อน (Thermal)
 • 80 mm x 80 mm 65 gsm
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
 • หน้ากว้างกระดาษ : 80 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน : 80 mm
 • กระดาษหนา : 65 gsm
 • กระดาษยาวประมาณ : 53 m
 • เส้นผ่าศูนย์กลางแกน : 14 mm
 • บรรจุกล่องละ : 50 ม้วน
 • จำนวน : 1 กล่อง
 • ขนาดกล่อง : 41 ( W ) x 41 ( L ) x 17 ( H )
 • น้ำหนักรวม : 16.5 Kgs

กระดาษความร้อนใบเสร็จ คืออะไร และข้อควรระวังในการใช้งาน

    ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ในการทำธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ไปได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และลดต้นทุน ตลอดจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

    กระดาษความร้อนใบเสร็จ เป็นกระดาษใบเสร็จประเภทหนึ่ง ซึ่งเราอาจได้สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจำวัน

    เมื่อเราซื้อของในร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ เราจะพบว่าเราได้รับใบเสร็จมาด้วย เพื่อบอกถึงข้อมูลรายละเอียดการชำระสินค้า

    ใบเสร็จที่เราได้รับมานั้นเอง จะใช้วัสดุหรือเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไป แต่วัสดุที่นิยมอย่างมากก็คือ กระดาษความร้อนใบเสร็จ

 

กระดาษใบเสร็จ มีกี่ประเภท

    กระดาษใบเสร็จที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้งานกันอยู่ในแวดวงอุตสหากรรมต่างๆ นั้น มีการคิดค้นและพัฒนามาจนมีความทันสมัยมากขึ้น และเหมาะสมกับการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น

    กระดาษสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ หรือกระดาษใบเสร็จโดยทั่วไปนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติของกระดาษและลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้

1. กระดาษปอนด์

    กระดาษใบเสร็จประเภทกระดาษปอนด์ หรือกระดาษเคมีสองชั้น เป็นชนิดกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix

    เนื้อกระดาษจะเป็นกระดาษแบบธรรมดา ตัวเครื่องพิมพ์จึงจำเป็นต้องมีผ้าหมึก และใช้หัวพิมพ์ซึ่งเป็นลักษณะแบบหัวเข็มจุดหมึกลงบนกระดาษ โดยจะสร้างจุดเหล่านั้นจนเกิดเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ

2. กระดาษเคมี 2 ชั้น

    กระดาษเคมี 2 ชั้น จะเป็นเนื้อกระดาษชนิดที่มีสำเนาในตัว คือเมื่อเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มทำการจุดลงบนกระดาษ ตัวสำเนาก็จะมีข้อความติดขึ้นเช่นเดียวกันกับใบเสร็จต้นฉบับ

    กระดาษเคมี 2 ชั้นนี้ จะใช้หลักการเดียวกันกับการใช้ปากกากดเขียนลงบนกระดาษใบเสร็จที่มีสำเนาในตัว

3. กระดาษความร้อน (Thermal Paper)

    กระดาษความร้อนใบเสร็จ เป็นเนื้อกระดาษใบเสร็จประเภทหนึ่ง โดยเป็นแบบความร้อนที่ไม่ต้องใช้ตัวกลาง (หมึก) ในการพิมพ์

    กระดาษความร้อนจะใช้ความร้อนในการทำให้สารเคมีบนกระดาษเกิดสีขึ้นมา จึงไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ ทำให้ประหยัดค่าหมึกพิมพ์ และความยุ่งยากในการเปลี่ยนผ้าหมึกได้

 

กระดาษความร้อนใบเสร็จ คืออะไร

    กระดาษใบเสร็จที่ใช้ระบบความร้อน หรือกระดาษความร้อนใบเสร็จ เป็นกระดาษใบเสร็จชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนามาให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    กระดาษความร้อน มีการใช้งานได้สะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนความยุ่งยากในการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

    ในตัวกระดาษจะมีเคมีที่จะเกิดสีเมื่อโดนความร้อนในปริมาณที่พอเหมาะ โดยหัวพิมพ์ซึ่งมีตัวกำเนิดความร้อนจะทำหน้าที่ส่งความร้อนมาที่กระดาษ ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนแปลง

    กระดาษใบเสร็จชนิดความร้อนจะมีราคาสูงกว่ากระดาษใบเสร็จทั่วไป เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอน

    เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้งานกับกระดาษใบเสร็จชนิดนี้ คือ เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (Thermal Printer)

 

ข้อควรระวังในการเลือกใช้งานกระดาษความร้อนใบเสร็จ

    กระดาษความร้อนใบเสร็จ มีคุณสมบัติหรือข้อจำกัดบางประการที่สำคัญ คือ เนื้อกระดาษจะมีผลกระทบเมื่อโดนความร้อน หรือแสง UV และทำให้รายละเอียดที่พิมพ์ไว้บนตัวกระดาษสามารถเลือนหายไปได้เมื่อเวลาผ่านไป

    ดังนั้น กระดาษความร้อนจึงต้องเลือกใช้กับงานที่ไม่ได้ต้องการเก็บใบเสร็จไว้เป็นเวลานาน หรืองานที่มีอายุการใช้งานสั้นๆ จึงจะเหมาะสม

    ใบเสร็จที่เป็นแบบกระดาษความร้อน เช่น กระดาษใบเสร็จทั่วไปตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป หรือหากปล่อยให้ตัวเลขหรือตัวอักษรสัมผัสอากาศเรื่อยๆ ก็จะเลือนหายไปได้

 

    กระดาษใบเสร็จ มีอยู่หลายประเภท และกระดาษความร้อนใบเสร็จ หรือกระดาษเคมีต่างๆ ก็ยังมีขนาด และประเภทที่แยกย่อยออกไปอีก จึงต้องทราบความต้องการในการใช้งานก่อน และเลือกซื้อให้เหมาะสม ตลอดจนเลือกบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ  

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 16.5 kg
ขนาด 41 × 41 × 17 cm

อันดับ1 กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80mm 65แกรม 1ลัง 50ม้วน จาก 1 รีวิว

 1. blank

  VayoShop Customer

  ราคาใช้ได้ พนักงานบริการดีครับ ส่งของเร็วดี

เพิ่มบทวิจารณ์